OTÁZKY A ODPOVĚDI K NEDOPALKŮM CIGARET

OTÁZKY A ODPOVĚDI K NEDOPALKŮM CIGARET

Pošlete nám své otázky a my se na ně pokusíme odpovědět.

philipmorris.cz@pmi.com

 

Kolik se ročně prodá cigaret?

Po celém světě se každoročně prodá zhruba 5,6 bilionu cigaret.

Kolik plastového odpadu cigaretové nedopalky představují?

Cigaretový nedopalek váží v průměru 0,2 g, celkově jde tedy o 1,1 milionu tun. Což představuje asi 0,3 % ze všech každoročně vyrobených plastů po celém světe (359 milionů tun).

Z čeho jsou nedopalky cigaret vyrobeny?

Nedopalek cigarety se skládá z:

  • Filtru (vyrobený z acetátu celulózy, tedy bioplastu vyrobeného z dřevní buničiny)
  • Jemného papírku
  • Zbytků nespáleného tabáku
  • Popelea, zbytků pevných částic z kouře a dalších zbytků z procesu cigaretového hoření

Jaký je účel cigaretových filtrů?

Účelem cigaretového filtru je zachytit některé částice z kouře a zředit v něm obsažené látky, jako jsou zbytky kouře, nikotin a oxid uhelnatý. Filtr rovněž pomáhá dospělým kuřákům manipulovat s cigaretou a také ji típnout, tedy uhasit.

Kolik váží nedopalek cigarety?

Cigaretový nedopalek zcela vykouřené cigarety váží asi 0,2 g. Nedopalky cigaret nalezené na zemi mohou vážit více, pokud byly vykouřeny jen částečně (zbývá v nich nějaký tabák a papírek) a/nebo pokud byly v kontaktu s nečistotami nebo vlhkostí.

Jsou cigaretové filtry biologicky odbouratelné?

Acetát celulózy se biologicky odbourává několik měsíců až několik let, v závislosti na okolních podmínkách. Nelze jej proto charakterizovat jako biologicky odbouratelný; v průběhu času se však nebude v prostředí hromadit. Tabákové společnosti již mnoho let zkoumají možnosti výroby cigaretových filtrů s vyšší rozložitelností, ale dosud nebyla nalezena lepší alternativa k acetátu celulózy. Zatímco výzkum filtrů s vyšší rozložitelností pokračuje, je třeba předpokládat, že cigaretový filtr ve své současné podobě zůstane nedílnou součástí produktu.

Mění se cigaretové filtry na mikroplasty?

Cigaretové filtry jsou vyrobeny z acetátu celulózy, bioplastu vyrobeného z dřevěné celulózy. Velmi se liší od konvenčních plastů vyrobených z petrochemikálií (chemické produkty získané rafinací z ropy). Postupem času se plně biologicky rozloží, i když ne dostatečně rychle, aby splňovaly standardy biologické rozložitelnosti, které vyžadují biologickou rozložitelnost za pouhých několik měsíců. Neexistují žádné důkazy o tom, že nedopalky cigaret skončí jako mikroplasty.

Jsou nedopalky cigaret recyklovatelné?

Technicky vzato ano, lze je recyklovat; vyžadovalo by to však

1) široký systém sběru nedopalků s rozsáhlou přepravou a logistikou a

2) velké množství vody, chemikálií a energie k očištění nedopalků cigaret,

což by z hlediska dopadu na životní prostředí naprosto potlačilo výhody recyklace.

Patří cigaretové nedopalky mezi toxický odpad?

Ačkoli nedopalky cigaret obsahují zbytky pevných částic z kouře, kvůli kterému zapáchají, neobsahují žádné látky v nebezpečných množstvích a nejsou proto klasifikovány jako nebezpečný odpad. 

Nedopalky cigaret patří do koše na směsný odpad. Nikdy by neměly být odhazovány na zem či končit v přírodě.

Lze cigarety vyrábět bez filtrů?

Kuřáci jednoznačně upřednostňují cigarety s filtry, které brání vstupu kousků tabáku do úst a kouři dodávají jinou chuť. Vyjmutí filtru by vyžadovalo změnu složení tabákové náplně, aby byly splněny emisní požadavky. Zákaz cigaretových filtrů ve snaze omezit odhazování odpadků by měl dopad i na kuřáky, kteří odpad na zem neodhazují. Zákonodárci již dříve navrhovali zákaz filtrů, avšak následně byl zákaz zamítnut.

Lze vyrábět cigarety s papírovými filtry?

Filtr musí odolávat změnám vlhkosti a musí mít dostatečnou odolnost a trvanlivost, aby jej bylo možné zpracovávat, skladovat a manipulovat s ním, a nesmí mít negativní vliv na chuť. Nejlepší volbou, která je dnes k dispozici, je acetát celulózy, bioplast vyrobený z dřevní buničiny.

 

Papírové filtry dávají cigaretě jinou chuť a ve většině případů nevyhovují vkusu zákazníka. Výměna filtrů z acetátu celulózy za celulózu by příliš nepomohla k ochraně zdrojů, protože oba druhy jsou získávány z buničiny. A také je zapotřebí až třikrát více papíru, než acetátu celulózy, což by vedlo k potřebě většího množství buničiny. Kromě toho papírové filtry mohou být kuřáky považovány za méně škodlivé pro životní prostředí než současné filtry, takže se může stát, že by se na zemi začalo objevovat více cigaretových nedopalků s papírovým filtrem – opak toho, co chceme.

Lze vyrobit filtry bez plastů?

Dnes jsou filtry vyráběny z acetátu celulózy (AC), obnovitelného a částečně biologicky odbouratelného materiálu. V průběhu let už bylo zkoušeno mnoho alternativních materiálů. Aby byl nový materiál přijatelný, musí splňovat čtyři kritéria:
 

1. Dobrá účinnost a konzistence filtrace, podobně jako u CA filtrů

2. Významné snížení celkové uhlíkové stopy a / nebo významné zlepšení biologické degradace v mořích, vodách a půdě, ve srovnání s filtrem z acetátu celulózy

3. Přijatelné chuťové vlastnosti, protože produkt musí být úspěšný na trhu, aby měl požadovaný pozitivní dopad na životní prostředí

4. Komerčně životaschopné (veškerý vývoj v oblasti vědy o materiálech začíná v laboratoři a musí přispívat k industrializaci ve velkém měřítku a za konkurenceschopné náklady)
 

Dosud nebyla nalezena žádná lepší alternativa k acetátu celulózy, ale výrobci cigaret pokračují v prozkoumávání možností, protože se objevují stále nové materiály a procesy.

Kolik nedopalků cigaret je likvidováno nesprávným způsobem?

Existuje mnoho výzkumů, které se pokoušejí odhadnout množství nedopalků, které se vyskytují ve veřejném prostoru, ale k dispozici je velmi málo průkazných dat. Mnoho litteringových studií uvádí, že třetina až dvě třetiny všech nedopalků cigaret jsou odhozeny. Nedávno byl ve Francii proveden statisticky významný terénní výzkum, který naznačuje, že zhruba jedna ze tří cigaret končí pohozena ve veřejném prostoru.

Zdroj: ENOTIKO, OPTAE, Francie 2019

Jsou dobrým řešením jak odradit od odhazování odpadků zálohovací systémy pro cigarety a tabákové výrobky?

Ne. I když se to může zdát jako efektivní metoda, provoz by byl složitý, se značnými úskalími, například zápachech a hygienickými problémy. Nejlepším způsobem, jak omezit odhazování cigaretovýh nedopalků, je podpora a umožnění řádné likvidace spotřebitelského odpadu a podpora změny chování spotřebitele. Evropská komise uvádí, že „místo navrhování nových právních předpisů zavádějících zálohový systém by […] měl být kladen důraz na řádné provádění opatření zavedených ve směrnici o jednorázových plastech, která jsou vhodná a přiměřená, aby vedla k významnému snížení dopadu na životní prostředí, způsobeného odpadem z tabákových výrobků s filtry. Zavedení zálohového systému pro tabákové výrobky se nepovažuje za nutné nebo vhodné k dosažení těchto cílů. “