/content/dam/notanashtray/banners/home-page/not-an-ashtray-homepage-desktop.jpg

Otázky a odpovědi

Co je „Náš svět není popelník“?

“„Náš svět není popelník“ (WNA – World No Ashtray) je online platforma zaměřená na osvětu týkající se problematiky odhazování nedopalků cigaret a na zapojení dospělých lidí po celém světě k tomu, aby podnikli kroky vedoucí ke snížení znečištění způsobeného nevhodným odhazováním nedopalků cigaret.

 

Tato webová stránka je platformou sdílející fakta a čísla o nevhodném odhazování odpadků, přináší  inspirativní příběhy lidí a organizací, které se tématem odhazování nedopalků zabývají, a sdílí praktické informace a kontakty o možnostech zapojení se do nejrůznějších aktivit.

Kdo financuje platformu „Náš svět není popelník“?

Kampaň byla připravena a financována společností Philip Morris International (PMI) a podporuje jednak cíl PMI týkající se snížení množství pohozeného odpadu, popsaný v Integrované zprávě 2019; a také politiku firmy zaměřenou na boj proti nevhodnému odhazování odpadků. Platforma Náš svět není popelník podporuje kampaně PMI proti odhazování odpadků, které realizuje po celém světě. Webová stránka je udržována společností PMI a bude jí dále rozvíjena, a to v souladu s tím, jak se komunita proti odhazování odpadků bude rozrůstat a rozšiřovat své aktivity.

Co je účelem této iniciativy?

Mezi veřejností není dostatečné povědomí o dopadech cigaretových nedopalků na životní prostředí a také není povědomí o tom, co může kdokoliv udělat v rámci boje proti odhazování nedopalků cigaret. Účelem této platformy je zvýšit povědomí a zapojit spotřebitele, a to skrze poskytování faktů o problematice nevhodného odhazování cigaretových nedopalků, představením inspirativních příběhů a vyzvat veřejnost, aby se zapojila do pomoci při řešení celosvětového problému nevhodného odhazování nedopalků cigaret. Cílem je změnit globální postoje: Odhazování nedopalků cigaret je a musí být považováno za sociálně a environmentálně nepřijatelné.

Proč byla webová platforma „Náš svět není popelník“ spuštěna nyní?

Mezinárodní platforma Our World is not an Ashtray byla spuštěna v roce 2020 (česká platforma v roce 2021), protože společnost Philip Morris International si klade za cíl zvýšit povědomí o této důležité problematice. PMI si rovněž stanovila cíl snížit do roku 2025 (ve srovnání s rokem 2021) na polovinu množství pohozeného plastového odpadu ze svých produktů.

Podporuje společnost PMI i další aktivity?

Problém odhazování odpadků jde napříč mnoha průmyslovými odvětvími a je příliš velký na to, aby jej vyřešil jen jediný subjekt. Všechny příslušné zainteresované strany musí spojit své síly, aby se svět stal lepším, čistším a zelenějším místem. Proto PMI podporuje stále více organizací, zaměřených na boj proti odhazování odpadků, jako například Litterati. Každý, kdo sdílí tento cíl je zván, aby se připojil k našemu úsilí prostřednictvím svých příběhů či návrhů a PMI je velmi ráda bude sdílet se širší komunitou.

Kde naleznu více informací na téma PMI a udržitelnost?

Více informací o úsilí společnosti PMI v oblasti udržitelnosti je k dispozici zde.

Kam mohu zaslat své otázky a získat další informace?

Své dotazy zasílejte, prosím, na adresu philipmorris.cz@pmi.com Do předmětu uveďte „Svět není popelník“.