Súbory cookie

Súbory cookie

Súbory cookie

 

Prevádzkové cookies

Kategórie

Názov súboru Cookies

Druh

Dĺžka uchovávania

One Trust

OptanonAlertBoxClosed

Cookies prvej strany

1 rok

One Trust

OptanonConsent

Cookies prvej strany

1 rok

Load Balancer

AWSEBL

Cookies prvej strany

1 rok


Funkčné cookies
 

Kategórie

Názov súboru Cookies

Druh

Dĺžka uchovávania

Google Analytics

_gat_UA-87922814-31

Cookies prvej strany

1 deň

Google Analytics

_gid

Cookies prvej strany

1 deň

Google Analytics

_ga

Cookies prvej strany

13 mesiacov