Questions and Answers

Otázky a odpovede

Čo je „Náš svet nie je popolník?“

„Náš svet nie je popolník“ je online platforma venovaná šíreniu osvety o probléme odpadu v podobe cigaretových ohorkov, ktorá sa snaží motivovať dospelých ľudí na celom svete  k tomu, aby ohorky voľne nepohadzovali.

 

Táto webová lokalita slúži ako platforma na zdieľanie faktov a údajov o odpade v podobe cigaretových ohorkov. Prináša reportáže a inšpiratívne príbehy ľudí a organizácií, ktoré sa rozhodli s odpadom bojovať, a poskytuje praktické informácie a kontaktné údaje pre tých, ktorí sa chcú do iniciatívy zapojiť.

Ktorá organizácia financuje iniciatívu „Náš svet nie je popolník“?

Kampaň pripravila a financuje spoločnosť Philip Morris International v rámci svojho úsilia o znižovanie objemu odpadu, ktoré je bližšie opísané v Integrovanej správe spoločnosti za rok 2019 a v jej smernici na znižovanie množstva odpadu. Platforma Náš svet nie je popolník podporuje aj celosvetovú kampaň spoločnosti zameranú na znižovanie množstva odpadu. Webová stránka je v správe PMI, ktorá ho bude upravovať podľa toho, ako bude komunita zameraná na boj proti odpadu rásť a rozširovať svoje aktivity.

Čo je účelom tejto iniciatívy?

Vplyv cigaretových ohorkov na životné prostredie je vo všeobecnosti málo pochopená téma a rovnako existuje nedostatk porozumenia o tom, čo každý z nás môže urobiť, aby sme obmedzili množstvo tohto odpadu. Cieľom tejto platformy je informovať a zapojiť spotrebiteľov poskytnutím faktov o odpade v podobe cigaretových ohorkov, predstavením inšpiratívnych príbehov a povzbudením verejnosti, aby sa zapojila do boja proti odhadzovaniu cigaretových ohorkov na celom svete. Cieľom iniciatívy je zmeniť celkové nastavenie: Odhadzovanie cigaretových ohorkov je a musí byť vnímané ako spoločensky a environmentálne neprijateľné.

Prečo bola iniciatíva „Náš svet nie je popolník“ spustená práve teraz?

Iniciatíva Náš svet nie je popolník bola spustená v roku 2021, pretože spoločnosť Philip Morris International chce zlepšovať informovanosť o tomto dôležitom probléme. PMI si zároveň stanovila cieľ znížiť od roku 2021 do roku 2025 množstvo odpadu, ktoré vzniká z jej výrobkov, o polovicu.

Podporuje PMI aj iné iniciatívy?

Problém odpadu pociťujeme v mnohých priemyselných odvetviach a zároveň je príliš rozsiahly na to, aby ho dokázal riešiť jeden subjekt samostatne. Preto je dôležité, aby všetky zainteresované strany spojili sily a pokúsili sa urobiť z nášho sveta lepšie, čistejšie a zelenšie miesto. Aj preto PMI podporuje čoraz viac organizácií, ktoré bojujú proti znečisťovaniu životného prostredia odpadom, akou je napr. Litterati.

Svojimi príbehmi a návrhmi sa môže zapojiť každý, kto sleduje rovnaké ciele, a PMI bude ochotne zdieľať ich príspevky s ostatnými členmi komunity.

Kde nájdem podrobnejšie informácie o udržateľnosti v súvislosti s PMI?

Detailnejšie informácie o aktivitách PMI v oblasti udržateľnosti nájdete tu.

Komu môžem adresovať otázky a kde získam ďalšie informácie?

Vaše otázky môžete posielať na adresu contact@worldnoashtray.com.